"กำหนดการ Thailand Local Government Summit 2019"
Theme : Transforming Public Service Through Digital Technology


วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการ   อัพเดตล่าสุด 13.11.2562

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Tanya@absolutealliances.com,info-absolute@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ก: Thailand-Local-Government-Summit
© Copyright 2020 Thailand Local Government Summit 2019 All Right Reserved.